“You must be the change you wish to see in the world.”

– Ghandi

Balance, holdning og bevægelse

Individuelle sessioner og forløb

Kroppens velvære har en enorm betydning for både vores mentale tilstand og for, hvad vi også fysisk er i stand til. Derfor kan små gener i dele af kroppen påvirke os uforholdsmæssigt meget og vi kan føle os forhindret i bestemte bevægelser, rutiner eller arbejdsopgaver. 

Den gode nyhed er, at uanset om generne er arbejdsrelaterede, medfødte eller opstået af dårlige vaner, kan de som regel afhjælpes, forbedres og forebygges med behandling, øvelser og træning. 

Individuelt udgangspunkt

Igennem snart 12 år som praktiserende fysioterapeut i København har jeg arbejdet med mange forskellige typer af gener. Hver person har sin egen historik og derfor vil min behandling altid være individuel.

Jeg starter forløbet med at afdække personlige symptomer ved blandt andet at spørge ind til hvordan, hvornår og hvor længe – dvs. rutiner og hverdag. Herefter gennemfører jeg en personlig undersøgelse for at afdække problemområder og lægger dernæst en individuel plan for hele forløbet.

Et forløb består således af følgende faser:
  • Samtale
  • Undersøgelse
  • Individuel behandlingsplan
  • Behandling og træning

Kombineret behandlingsforløb

Med udgangspunkt i din nuværende situation arbejder vi sammen hen imod en ny tilstand med bedre balance, holdning og bevægelse. Forløbet kan bestå af manuel behandling, udspænding, mobilisering, massage, bevægelse og opmærksomhedsøvelser.
I forløbet indgår også elementer fra både yoga, pilates og Z-health Link A-Z .

KONTAKT

Mabel Kernn

Fysioterapeut | Qi gong-, pilates- & yogaunderviser | Jazzsangerinde

Tlf: 26 21 90 36

Mail: info@mabelkernn.dk